”Mennesker gør altid det bedste de kan med de ressourcer de har til rådighed”

Vi kommunikerer hele tiden - også når vi ikke siger noget

Carekom er et attraktivt tilbud til enkeltpersoner, grupper, offentlige organisationer og private erhvervsvirksomheder, som gennem samtaler, kurser, efteruddannelse, foredrag og fyraftensmøder er motiverede for personlig og faglig udvikling.

Jeg arbejder ud fra den grundtanke at, vi alle gør vores bedste med de ressourcer vi har. Ingen mennesker er uden ressourcer, kun tilstande kan være ressourcefattige. Så hvis det, du gør, ikke virker, skal du gøre noget andet.

Med venlig hilsen
Gitte Thougaard
Konsulent og stifter af Carekom
Carekom     Majsmarken 1     9500 Hobro     Tlf. 61 75 35 51     gitte@carekom.dk
Web: Degn Grafisk